Partnere

Du er her

Primær partnere


Finansieret af projektet

Københavns universitet

Bevillingshaver

Københavns Universitet er projektleder og deltager i design, udvikling samt datamodellering og -analyser 

Copenhagen Business School

Projektdeltager

CBS deltager i datamodellering og -analyser

Alexandra Instituttet

Projektdeltager

Alexandra Instituttet deltager i design og softwareudviklingen mm

Partisia

Projektdeltager

Partisia deltager i design og softwareudviklingen mm

Lendino

Lendino deltager i design og test af case 1

Øvrige partnere


Ikke finansieret af projektet

Danmarks Statistik

Projektdeltager

Danmarks Statistik deltager med data og for at teste projektets tilgang til sikker brug af data

Energinet.dk

Projektdeltager

Energinet.dk deltager med data fra Datahubben i samarbejde med Danmarks Statistik

Vækstfonden

Projektdeltager

Vækstfonden deltager med input til design og test af case 1

CFIR

Projektdeltager

CFIR deltager i formidling samt afholdelse af de to workshops m.m.

Konkurrence og forbrugerstyrelsen

Projektdeltager

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen følger begge cases med fokus på projektets tilgang til sikker brug af data

Danske Bank

Projektdeltager

Danske Bank deltager med input til design og test af case 1