Case 2: Benchmarking

Du er her

Denne case omhandler benchmarking af energiforbrug. Her anvendes SMC til at understøtte udbreddelsen af best practice ved fortrolig (krypteret) beregning af energibesparelses-potentialer for danske industrivirksomheder. State-of-the-art benchmarking analyser anvendes til at udpege konkrete forbedringspotentialer samt anonymiseret forbilleder for den enkelte virksomhed, som bruger af systemet. Ved gensidig accept mellem brugeren og de udpegede forbilleder, afsløres identiteten på de forbilleder der har det største læringspotentiale. 

Case 2 er samtidigt Proof-of-Concept for en model til anvendelse af følsomme data fra Danmarks Statistik udenfor Danmarks Statistiks mure. Historisk har Danmark været førende indenfor kontrolleret adgang til person- og virksomhedsfølsomme informationer. Med denne case viser vi hvorledes SMC kan fungere som en sikkerhedsmodel til at bringe fortrolige data i spil direkte i online statistiske applikationer. Hermed kommer case 2 med et bud på hvorledes Danmark kan fastholde om ikke øge sin styrkeposition i udnyttelsen af følsomme data (til fordel for både virksomheder og samfundet generelt), til trods for øget krav til databeskyttelse.

På baggrund af projektets Proof-of-Concept udført indenfor rammer af Danmarks Statistiks forskerservice, er det besluttet at udvide testen af løsningen i et reelt distribueret setup på tværs af danske registre. I regi af Big Data by Security er der etableret et såkaldt “sandbox projekt” hvor Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen udgør grundlaget for en “two-party SMC” model til virtuel samkøring og anvendelse af data på tværs af de to registre. Denne udvidelse er gjort mulig via en tidsmæssig udvidelse af Big Data by Security projektet frem til slutningen af 2018. 

Sandbox-projektet kaldes en Virtuel Platform og er udviklet og klar til reel test med rigtige data. Afslutningen af sandbox-projektet og test med rigtige data vil foregå udenfor rammerne af Big Data by Security projektet og forventets gennemført i 2019. 

Kontakt Big Data by Security projektet for nærmere information.

Beskrivelse

Denne case omhandler benchmarking af energiforbrug. Her anvendes SMC til at sambringe fortrolig information med det formål at udbredde best practice indenfor energieffektiv produktion uden at gå på kompromis med fortroligheden.