Case 1: Lån på auktion

Du er her

Denne case omhandler konkurrenceudsættelse af lån. Her anvendes SMC til at forenkle processen til gavn for både låner og udlåner. Kreditvurdering og andre administrative procedure gør det omkostningsfyldt at indhente konkurrerende tilbud på lån. Med case 1 reducerer vi denne omkostning ved at samle fortrolige data til brug for fortrolig (krypteret) kreditvurdering. Kreditvurderingen giver også mulighed for at anvende udlåners egen (krypteret) kreditscoringsfunktion. Vi kobler desuden kreditvurderingerne med et auktionssystem for herved at vise hvorledes lån nemt og billigt kan konkurrenceudsættes. 

Mere generelt er case 1 et eksempel på, hvorledes SMC kan bruges til skabe en troværdig koordinerende tredjepartsinstitution til forenkling (og ultimativt automatisering) af processer så som konkurrenceudsættelse af lån. Eller mere generelt hvordan SMC kan skabe et grundlag for data- og analysesamarbejde mellem konkurrende virksomheder til fordel for de enkelte virksomheder samt deres kunder.

Systemet er udviklet og testet af danske banker. De skiftende billeder ovenfor præsenterer løsningen via to screenshots fra den konkrete implemenering:

Det første screenshot er for en bank. Her kan man se at applikationen udover kreditscoring indeholder benchmarking (såkaldt Data Envelopment Analysis), som anvendt og udviklet i projektets anden case. Det konkrete screenshot viser benchmarkinganalyser for en given banks kunder og fordelingsplottet viser fordelingen af benchmarking scores for bankens egne kunder relativ til alle andre i det fælles datasat blandt de samarbejdende banker. Den enkelte bank har kun detaljeret adgang til analyser af egne kunder. Information om andre bankers kunder aftales på forhånd og her vises et eksempel hvor man er blevet enig om at dele aggregeret fordelingsplot af de andre bankers kunder. SMC sikre at der ikke er nogen enkelt part der kan se eller tilgå data samt manipulere med de aftalte beregninger.

Det andet screenshot er for en kunde i en given bank. Kunden har adgang til kreditscoring og benchmarking analyserne, som angiver kundens performance relativ til alle bankkunder blandt de samarbejdende banker. Desuden har kunden mulighed for at vælge hvilken banks kreditscoringsfunktion der skal anvendes til kreditscorings-analyserne. Denne feature kan hjælpe kunden med at vælge hvilken bank der er den rette långiver - hvilken banker der passer bedst til kundens risikoprofil. Den potentielle værdiskabelse kommer via øget gennemsigtighed og konkurrence på lån samt ved at mindske søge- og matchningsomkostningerne involveret i en låneproces. Alt dette sker krypteret og kunden har hverken adgang til de bagvedliggende data eller bankernes kreditscoringsfunktioner. 

Kontakt Big Data by Security projektet for nærmere information.

 

Beskrivelse

Denne case omhandler konkurrenceudsættelse af lån. Her anvendes SMC til at sambringe fortrolig information til brug for kreditvurdering og med det formål at gøre det nemmere at konkurrenceudsætte lån.