Case 2: Benchmarking

Du er her

Denne case omhandler benchmarking af energiforbrug. Her anvendes SMC til at understøtte udbreddelsen af best practice ved fortrolig (krypteret) beregning af energibesparelses-potentialer for danske industrivirksomheder. State-of-the-art benchmarking analyser anvendes til at udpege konkrete forbedringspotentialer samt anonymiseret forbilleder for den enkelte virksomhed, som bruger af systemet. Ved gensidig accept mellem brugeren og de udpegede forbilleder, afsløres identiteten på de forbilleder der har det største læringspotentiale. 

Case 2 er samtidigt Proof-of-Concept for en model til anvendelse af følsomme data fra Danmarks Statistik udenfor Danmarks Statistiks mure. Historisk har Danmark været førende indenfor kontrolleret adgang til person- og virksomhedsfølsomme informationer. Med denne case viser vi hvorledes SMC kan fungere som en sikkerhedsmodel til at bringe fortrolige data i spil direkte i online statistiske applikationer. Hermed kommer case 2 med et bud på hvorledes Danmark kan fastholde om ikke øge sin styrkeposition i udnyttelsen af følsomme data (til fordel for både virksomheder og samfundet generelt), til trods for øget krav til databeskyttelse.

 

Beskrivelse

Denne case omhandler benchmarking af energiforbrug. Her anvendes SMC til at sambringe fortrolig information med det formål at udbredde best practice indenfor energieffektiv produktion uden at gå på kompromis med fortroligheden.