Case 1: Lån på auktion

Du er her

Denne case omhandler konkurrenceudsættelse af lån. Her anvendes SMC til at forenkle processen til gavn for både låner og udlåner. Kreditvurdering og andre administrative procedure gør det omkostningsfyldt at indhente konkurrerende tilbud på lån. Med case 1 reducerer vi denne omkostning ved at samle fortrolige data til brug for fortrolig (krypteret) kreditvurdering. Kreditvurderingen giver også mulighed for at anvende udlåners egen (krypteret) kreditscoringsfunktion. Vi kobler desuden kreditvurderingerne med et auktionssystem for herved at vise hvorledes lån nemt og billigt kan konkurrenceudsættes. 

Mere generelt er case 1 et eksempel på, hvorledes SMC kan bruges til skabe en troværdig koordinerende tredjepartsinstitution til forenkling (og ultimativt automatisering) af processer så som konkurrenceudsættelse af lån.

Beskrivelse

Denne case omhandler konkurrenceudsættelse af lån. Her anvendes SMC til at sambringe fortrolig information til brug for kreditvurdering og med det formål at gøre det nemmere at konkurrenceudsætte lån.